Уповноважений в організації з системи протидії COVID-19 (SIC.COVID-FREE:2020)

Цей онлайн курс дозволяє здобути необхідні знання та навики для проведення аудиту системи протидії COVID-19 на основі стандарту SIC.COVID-FREE:2020.

Учасники тренінгу отримають знання про різні компоненти системи протидії COVID-19 та критерії перевірки по кожному з них

Тривалість

36 годин

Мова

Англійська/Українська

Формат

100% онлайн

Цілі

• забезпечення належної відповідальності керівництва з протидії інфекції

• визначення відповідних ризиків

• реалізації заходів щодо мінімізації поширення COVID-19

• розробки і впровадження програми протидії COVID-19

• формування відповідної звітності

Цільова аудиторія

• Представники вищого керівництва

• Начальники відділу охорони праці

• Відповідальні за функціонування систем протидії COVID-19

Документ після закінчення

Сертифікат уповноваженого з системи протидії COVID-19, занесений у міжнародний реєстр SIC

Оцінювальна шкала

60.0-100.0 

0.0-59.9

Відповідає

Не відповідає

Тематичний план

Програма курсу включає 1 модуль:

«Система протидії COVID-19 (SIC.COVID-FREE:2020)»
Програма розрахована на 22 години, включаючи час на вивчення теоретичного матеріалу та проходження тестування.

ПРОГРАМА

Модуль 1 Система протидії COVID-19 (SIC.COVID-FREE:2020)

Кількість годин

1.1

Вступна частина

1,5

1.2

Загальні положення стандарту

2

1.3

Відповідальність керівництва

2

1.4

Уповноважений з протидії COVID-19

2

1.5

Дії щодо мінімізації або усунення ризиків поширення COVID-19

5

1.6

Оцінка ризиків

2

1.7

Персональні дані

2

1.8

Програма протидії COVID-19

2,5

1.9

Планування заходів з виконання Програми

1

1.10

Звітність

1

 

Тестування

1

Модуль 1. Детальний зміст
1.1

Вступна частина:

–       Вступ

–       Сфера застосування

–       Нормативні посилання

1.2 Загальні положення стандарту: терміни та визначення
1.3 Відповідальність керівництва: зобов’язання, критерії перевірки
1.4 Уповноважений з протидії COVID-19: повноваження, відповідальність, критерії перевірки
1.5

Дії щодо мінімізації або усунення ризиків поширення COVID-19:

–       Загальні положення

–       Дії щодо робочих поїздок та відряджень

–       Дії щодо відвідувачів

–       Дії щодо замовників і постачальників

–       Дистанційна робота

–       Альтернативні заходи організації робіт

1.6 Оцінка ризиків: рівень ризику, критерії перевірки
1.7 Персональні дані: законодавчі норми, критерії перевірки
1.8 Програма протидії COVID-19: аналіз Програми, критерії перевірки
1.9 Планування заходів з виконання Програми:  зовнішні та внутрішні фактори, план заходів
1.10 Звітність, критерії перевірки