Менеджер системи менеджменту інформаційної безпеки

(ISO 27001)

Цей онлайн курс дозволяє здобути необхідні знання та навички щодо розробки, впровадження та підтримки системи менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ) на основі стандарту ISO/IEC 27001:2022.

Учасники тренінгу отримають знання про різні компоненти СМІБ, включаючи: лідерство, управління ризиками, необхідні процедури та засоби управління інформаційною безпекою, документування, вимір результативності, аналіз з боку керівництва і постійний розвиток та поліпшення СМІБ.

Тривалість

24 годин

Мова

Англійська/Українська/Російська

Формат

100% онлайн

Цілі:

 • Розуміти принципи впровадження СМІБ відповідно до вимог ISO/IEC 27001:2022
 • Отримати повне уявлення про концепції, підходи, методи і прийоми, необхідні для ефективного управління СМІБ
 • Отримати знання в області виявлення ризиків і можливостей, пов’язаних зі СМІБ
 • Розуміти взаємозв’язок між СМІБ і дотриманням вимог різних зацікавлених сторін організації
 • Поліпшити здатність аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище організації та прийняття рішень у контексті системи менеджменту інформаційної безпеки
 • Визначити, які саме з 93 засобів управління інформаційною безпекою застосовні саме до Вашої організації

Цільова аудиторія

 • Керівники та фахівці підрозділів, що відповідають за інформаційну безпеку
 • Менеджери проектів та консультанти, які бажають освоїти процес розробки та впровадження системи менеджменту інформаційної безпеки
 • Члени команди з впровадження СМІБ на підприємстві
 • Професіонали, які бажають отримати глибокі знання про СМІБ
 • Фахівці, задіяні у повсякденній підтримці процесів СМІБ
 • Студенти профільних факультетів

Документ після закінчення

Сертифікат менеджера  СМІБ, занесений у міжнародний реєстр SIC

Оцінювальна шкала

60.0-100.0 

0.0-59.9

Відповідає

Не відповідає

Тематичний план

Програма курсу включає:

1 Модуль «Системи менеджменту інформаційної безпеки (ISO/IEC 27001)»

Програма розрахована на 24 години, включаючи час на вивчення теоретичного матеріалу та проходження тестування.

ПРОГРАМА

Модуль Система менеджменту інформаційної безпеки (ISO 27001)

Кількість годин

 1

Вступна частина

1,5

 2

Загальні положення стандарту

2,5

 3

Контекст організації

2

 4

Лідерство

2

 5

Планування

2,5

 6

Забезпечення (ресурси)

2,5

 7

Функціонування

1

8

Оцінка результатів діяльності

3

 9

Вдосконалення

1

10

Цілі заходів безпеки та заходи безпеки

5

 

Тестування

1

 

Детальний зміст Модуля

 1

Вступна частина:

–       Вступ

–       Найпопулярніші загрози кібербезпеці

–        Системи менеджменту інформаційної безпеки: переваги

–        Стандарти СМІБ: історія

–        Зміни в останній редакції ISO/IEC 27001

2

Загальні положення стандарту:

–       Структура стандарту

–       Сфера застосування стандарту

–       Термінологія

3

Контекст організації:

–       Розуміння організації та її контексту, приклади

–       Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін, приклади

–       Визначення сфери застосування СМІБ

–       СМІБ та її процеси

 .4

Лідерство:

–       Лідерство та зобов’язання

–       Політика у сфері  інформаційної безпеки, тематичні політики ІБ

–       Функції, відповідальність та повноваження

 5

 

Планування:

–       Дії щодо ризиків та можливостей

–       Цілі у сфері  інформаційної безпеки

–       Планування змін

  6

Забезпечення:

–      Ресурси, приклади

–        Компетентність

–       Обізнаність

–       Комунікації, приклади

–       Документована інформація, перелік обов’язкової документації

 7

Функціонування:

–       Оперативне планування та контроль

–       Оцінка ризиків ІБ

–       Оброблення ризиків ІБ

 .8

Оцінка результатів діяльності:

–       Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка

–       Внутрішній аудит

–       Аналіз з боку керівництва

  9

Вдосконалення:

–       Невідповідності та коригувальні дії

–       Постійні поліпшення

 10

Цілі та засоби управління ІБ:

–       Організаційні засоби

–       Засоби, пов’язані з персоналом

–       Засоби, пов’язані з фізичним доступом

–       Технологічні засоби