Менеджер системи менеджменту соціальної відповідальності

(SA 8000)

Цей онлайн курс дозволяє здобути необхідні знання та навички щодо впровадження та підтримки системи менеджменту соціальної відповідальності (СМСВ) на основі стандарту SA 8000:2014.

Учасники тренінгу отримають знання про різні компоненти СМСВ, включаючи наступне: лідерство, управління ризиками, необхідні процедури, документування, вимір результативності, аналіз з боку керівництва і постійний розвиток та поліпшення СМСВ.

 

Тривалість

20 годин

Мова

Англійська/Українська/Російська

Формат

100% онлайн

Цілі:

• Розуміти принципи впровадження СМСВ відповідно до вимог SA 8000

• Отримати повне уявлення про концепції, підходи, методи і прийоми, необхідні для результативного та ефективного управління СМСВ

• Отримати знання в області виявлення ризиків і можливостей, пов’язаних зі СМСВ

• Розуміти взаємозв’язок між СМСВ і дотриманням вимог різних зацікавлених сторін організації

• Розвивати знання та навички, необхідні для консультування організацій з найкращої практики менеджменту соціальної

• Ознайомитися з інформацією про організацію та проведення внутрішнього аудиту

• Розуміти роботу СМСВ на відповідність SA 8000

• Поліпшити здатність аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище організації та прийняття рішень у контексті системи менеджменту соціальної відповідальності

Цільова аудиторія

• Керівники підрозділів

• Менеджери проектів та консультанти, які бажають освоїти процес впровадження та підтримки системи менеджменту соціальної відповідальності

• Члени команди з впровадження СМСВ на підприємстві

• Професіонали, які бажають отримати глибокі знання про СМСВ

• Фахівці, задіяні у повсякденній підтримці процесів СМСВ

Документ після закінчення

Сертифікат менеджера СМСВ, занесений у міжнародний реєстр SIC

 

Оцінювальна шкала

60.0-100.0 

0.0-59.9

Відповідає

Не відповідає

Тематичний план

Програма курсу включає:

1 Модуль «Системи менеджменту соціальної відповідальності (SA 8000)»

Програма розрахована на 20 годин, включаючи час на вивчення теоретичного матеріалу та проходження тестування.

ПРОГРАМА

Модуль Система менеджменту соціальної відповідальності (SA 8000)

Кількість годин

 1

Вступна частина

1

 2

Нормативні елементи та їх інтерпретації

6

 3

Вимоги до соціальної відповідальності

6

 4

Система управління

6

 

Тестування

1

Детальний зміст Модуля
 1 Вступна частина
 2

Нормативні елементи та їх інтерпретації:

–       Виникнення КСВ

–       Принципи Глобального договору ООН

–       Стандарти соціальної відповідальності: ІSO 26000

–       Моделі соціальної відповідальності

–       SA 8000: мета та сфера застосування

–       SA 8000: міжнародні норми

 3

 

Вимоги до соціальної відповідальності:

–       Дитяча праця: визначення, вимоги, приклад Політики

–       Примусова або обов’язкова праця:  визначення, вимоги, приклад Політики

–       Здоров’я та безпека:  визначення, вимоги, приклад Політики, перелік ЗІЗ, необхідна документація

–       Свобода об’єднання та право на ведення колективних переговорів:  визначення, вимоги, приклад Політики

–       Дискримінація: вимоги, приклад Політики

–       Дисциплінарна практика:  вимоги, приклад Політики

–       Робочий час:  вимоги, приклад Політики

–       Оплата праці:  визначення, вимоги, приклад Політики

 4

Система управління:

–       Політики, процедури та записи: визначення, вимоги, приклад Політики

–       Соціальна команда: визначення, вимоги, приклад реалізації вимоги

–       Ідентифікація і оцінка ризиків: визначення, вимоги, приклад реалізації вимоги

–       Моніторинг: вимоги, приклад реалізації вимоги

–       Внутрішня участь та інформування: вимоги, приклад реалізації вимоги

–       Управління скаргами та їх вирішення: вимоги, приклад реалізації вимоги

–       Зовнішні аудити SA8000 та взаємодія із зацікавленими сторонами: визначення, вимоги, приклад реалізації вимоги

–       Коригувальні та запобіжні дії: визначення, вимоги, приклад реалізації вимоги

–       Навчання та розвиток персоналу:  визначення, вимоги, приклад реалізації вимоги

–       Управління постачальниками та підрядниками: вимоги, приклад реалізації вимоги